Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO : Curriculum vitae 

Izvirnik : ES 

Curriculum vitae (Za objavljene informacije nosi vso odgovornost poslanka)  
Nazadnje spremenjeno: 02/02/2015 

Izobrazba (nazivi in diplome) 

 • 1975-1980 : Univerzitetno izobraževanje, ekonomija: Univerza Complutense v Madridu
 • 1980-1982 : Univerzitetno izobraževanje, ekonomija: Univerza v Minnesoti
 • 1982-1983 : Univerzitetno izobraževanje, ekonomija: Univerza v Valencii

Poklicna pot 

 • 1983-1989 : Odgovorna oseba v oddelku za analize gospodarske konjunkture pri regionalnem ministrstvu za gospodarstvo in finance (Conselleria de Economía y Hacienda) (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 1990-1991 : Vodja službe za gospodarske analize in ocene pri regionalnem ministrstvu za gospodarstvo in finance (Conselleria de Economía y Hacienda) (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 1991-1992 : Vodja odseka za gospodarsko načrtovanje in javne naložbe pri regionalnem ministrstvu za gospodarstvo in finance (Conselleria de Economía y Hacienda) (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 1983-1992 : Direktorica ekonomskih publikacij „Butlletí d'Economia“, „Econos“ in „Quaderns d'Economia“ (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 1992-1995 : Generalna direktorica za ekonomsko ureditev pri regionalnem ministrstvu za kulturo, izobraževanje in znanost (Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia) (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 1996-2004 : Vodja regionalnega katastrskega urada skupnosti Comunitat Valenciana pri ministrstvu za gospodarstvo in finance (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 2009-2011 : Generalna sekretarka za infrastrukturo pri ministrstvu za razvoj (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 2009-2011 : Zastopnica vlade pri koncesionarskih družbah za državne cestninske avtoceste (javna uslužbenka, državna uradnica)
 • 2009-2011 : Predsednica državnega podjetja za celinsko prometno infrastrukturo (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.A.) (javna uslužbenka, državna uradnica)

Politična kariera 

Funkcije v politični stranki ali nacionalnem sindikatu  
 • 2004-2008 : Zvezna sekretarka za gospodarsko politiko in zaposlovanje pri zveznem izvršnem odboru stranke PSOE
 • 2008-2012 : Zvezna sekretarka za stanovanjska vprašanja, infrastrukturo in prostorsko načrtovanje pri PSOE
 • 2012-2014 : Zvezna sekretarka za gospodarsko politiko in zaposlovanje pri zveznem izvršnem odboru stranke PSOE
Funkcije v regionalnih organih oblasti  
 • 1983-1989 : Odgovorna oseba v oddelku za analize gospodarske konjunkture pri regionalnem ministrstvu za gospodarstvo in finance (Conselleria de Economía y Hacienda)
 • 1990-1991 : Vodja službe za gospodarske analize in ocene pri regionalnem ministrstvu za gospodarstvo in finance (Conselleria de Economía y Hacienda)
 • 1991-1992 : Vodja odseka za gospodarsko načrtovanje in javne naložbe pri regionalnem ministrstvu za gospodarstvo in finance (Conselleria de Economía y Hacienda)
 • 1983-1992 : Direktorica ekonomskih publikacij „Butlletí d'Economia“, „Econos“ in „Quaderns d'Economia“
 • 1992-1995 : Generalna direktorica za ekonomsko ureditev pri regionalnem ministrstvu za kulturo, izobraževanje in znanost (Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia)
Funkcije v nacionalnem parlamentu  
 • 2008-2009 : Poslanka iz Valencie in zastopnica parlamentarne skupine socialistov za gospodarstvo v poslanski zbornici
 • 2012-2014 : Podpredsednica mešanega odbora poslanske zbornice in senata pri računskem sodišču
Funkcije v nacionalni vladi  
 • 1996-2004 : Vodja regionalnega katastrskega urada skupnosti Comunitat Valenciana pri ministrstvu za gospodarstvo in finance
 • 2009-2011 : Generalna sekretarka za infrastrukturo pri ministrstvu za razvoj
 • 2009-2011 : Zastopnica vlade pri koncesionarskih družbah za državne cestninske avtoceste
 • 2009-2011 : Predsednica državnega podjetja za celinsko prometno infrastrukturo (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.A.)

Kontakt