Gordon J. ADAM : Peti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Skupina Stranke evropskih socialistov - Član

Nacionalne stranke  

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Predsednik 

 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Delegacija priSkupnem parlamentarnem odboru EU-Litva

Poslanci 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Delegaciji odborov za parlamentarno sodelovanje in delegaciji za odnose z Ukrajino, Belorusijo in Moldavijo
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Začasni odbor za parkljevko in slinavko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Ukrajina in EU-Moldavija ter Delagacija za odnose z Belorusijo
 • 24-09-2002 / 24-09-2002 : Delegacija priSkupnem parlamentarnem odboru EU-Litva
 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Konferenca predsednikov delegacij

Namestnik 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Odbor za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za ribištvo

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128