Alexandros ALAVANOS : Peti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član

Nacionalne stranke  

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (Grčija)

Predsednik 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacija skupnega parlamentarnega odbora EU in Bolgarije

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za kulturo, mladino, izobraževanje, občila in šport
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferenca predsednikov delegacij
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Odbor za kulturo, mladino, izobraževanje, medije in šport
  • 07-02-2002 / 14-04-2004 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Evrope

Namestnik 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za zunanje zadeve, človekove pravice, politiko skupne varnosti in obrambe
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Odbor za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Report Commission's communication to the Council and the European Parliament: "Designing tomorrow's education - Promoting innovation with new technologies" - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0299/2000 -  
-
CULT 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128