Evelyne GEBHARDT : Domov 

Podpredsednica 

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko 

Članica 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

Namestnica 

Odbor za pravne zadeve 

Kontakt