Giuseppe FERRANDINO : Domov 

Podpredsednik 

Odbor za ribištvo 

Član 

Odbor za promet in turizem 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija 

Namestnik 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom 

Nedavne dejavnosti 

Prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje (A9-0013/2019 - John Howarth) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih (B9-0108/2019, B9-0111/2019) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt