Giuseppe FERRANDINO : Domov 

Podpredsednik 

Odbor za ribištvo 

Član 

Odbor za promet in turizem 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija 

Namestnik 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom 

Nedavne dejavnosti 

Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske (B9-0032/2020) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt