Christine SCHNEIDER : Domov 

Članica 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
Delegacija za odnose z Južno Afriko 

Namestnica 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom 

Nedavne dejavnosti 

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi – titanov dioksid (B9-0071/2020) DE  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt