Sylwia SPUREK : Domov 

Članica 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Namestnica 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Delegacija za odnose s Kanado 

Nedavne dejavnosti 

MOTION FOR A RESOLUTION on public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free zones EN  
- B9-0234/2019  
Predlogi resolucij 

Kontakt