Klára DOBREV : Domov 

Podpredsednica 

PE  
Evropski parlament  

Odgovornosti podpredsednice: 

  • Informatika in telekomunikacije, predsednica delovne skupine za inovacijsko strategijo IKT
  • Članica delovne skupine za stavbe, promet in zeleni Parlament
  • Nagrada Lux
  • Hiša evropske zgodovine (skupaj s podpredsednico Nicolo Beer)
  • Članica odbora za podelitev nagrade Državljan Evrope
  • Odnosi z Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom
  • Nadomešča predsednika pri sosedski politiki (vzhod/Euronest) (primarna odgovornost)
  • Nadomešča predsednika pri Mednarodni organizaciji dela in Mednarodni organizaciji za migracije

Članica 

BURO  
Predsedstvo 
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina 

Namestnica 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt