Cristian TERHEŞ : Mnenja v vlogi poročevalca v senci 

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020  
- LIBE_AD(2019)639622 -  
-
LIBE 

Kontakt