Petros KOKKALIS : Domov 

Podpredsednik 

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija 

Član 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Namestnik 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Delegacija za odnose z Izraelom 
Delegacija za odnose z Indijo 

Nedavne dejavnosti 

Evropski zeleni dogovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EL  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt