Franco ROBERTI : Domov 

Član 

Odbor za pravne zadeve 
Delegacija za odnose z državami Mašreka 
Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje 

Namestnik 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija za odnose z Iranom 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt