Estrella DURÁ FERRANDIS : Domov 

Članica 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 

Namestnica 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Delegacija za odnose z državami južne Azije 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt