Uma AALTONEN : Peti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 07-04-2003 / 19-07-2004 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Članica

Nacionalne stranke  

  • 07-04-2003 / 19-07-2004 : Vihreät (Finska)

Poslanci 

  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Odbor za pravne zadeve in notranji trg
  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti
  • 10-04-2003 / 30-04-2004 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Estonija

Namestnica 

  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Odbor za peticije

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128