József SZÁJER : Domov 

Član 

Odbor za pravne zadeve 

Namestnik 

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike 

Nedavne dejavnosti 

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev (B9-0094/2020) HU  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt