John ATTARD-MONTALTO : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Podpredsednik 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Odbor za ustavne zadeve
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacija za odnose z državami južne Azije
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Irakom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zunanje zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o ustanovitvi evropskega dne za priznavanje žrtev evropske kolonizacije in kolonialnega suženjstva  
- P7_DCL(2013)0002 - Zastarano  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Datum predložitve : 15-04-2013
Pretek roka : 15-07-2013
Število podpisnikov : 116 - 15-07-2013
Pisna izjava o uvedbi programa „šah v šolah“ v izobraževalne sisteme v Evropski uniji  
- P7_DCL(2011)0050 - Sprejeto  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Datum predložitve : 30-11-2011
Pretek roka : 15-03-2012
Sprejeto (datum) : 15-03-2012
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2012)0097
Število podpisnikov : 415 - 15-03-2012

Izjave 

Izjava o finančnih interesih