Anne SANDER : Domov 

Članica 

BURO  
Predsedstvo 
QUE  
Kvestorji 

Odgovornosti v vlogi kvestorice: 

  • Posamezne zahteve ali pritožbe v zvezi z Izvedbenimi ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta (zlasti členi 5, 6, 17, 31, 67 in 72 izvedbenih ukrepov)
  • Pomoč invalidnim poslancem (člen 30 izvedbenih ukrepov k statutu poslancev)
  • Odstopanja v zvezi s starostjo praktikantov
  • Sprejem skupin obiskovalcev
  • Restavracije, saloni in lokali za poslance ter uporaba drugih storitev za pripravo in dostavo hrane
  • Odnosi z evropskim varuhom človekovih pravic v zadevah, povezanih z odgovornostmi kvestorjev
  • Članica delovne skupine predsedstva za stavbe, promet in zeleni Parlament
  • Odnosi z nacionalnimi in lokalnimi organi v vseh treh krajih dela Parlamenta
  • Članica svetovalnega odbora za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja, ki zadevajo poslance Evropskega parlamenta
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 

Namestnica 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
Delegacija za odnose z Iranom 

Nedavne dejavnosti 

Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) FR  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Razlika med plačami moških in žensk (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) FR  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt