Kader ARIF : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Francija)

Podpredsednik 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za mednarodno trgovino
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Odbor za zunanje zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o modernizaciji področja javnih naročil  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010: oddelek III – Komisija  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
MNENJE o stališču Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga je spremenil Svet – vsi oddelki  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
MNENJE o zunanji razsežnosti socialne politike, spodbujanju standardov s področja dela in socialnih standardov ter družbeni odgovornosti evropskih podjetij  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o priznanju poklica reševalca kot nevarnega poklica in oblikovanju evropskega statuta  
- P7_DCL(2010)0015 - Zastarano  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Datum predložitve : 24-03-2010
Pretek roka : 08-07-2010
Število podpisnikov : 160 - 08-07-2010

Izjave 

Izjava o finančnih interesih