Marie-Hélène AUBERT : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Članica
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Podpredsednica

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francija)

Podpredsednica 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ribištvo

Namestnica 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za razvoj
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za razvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za razvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu Uredbe Sveta o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
MNENJE o socialni dimenziji globalizacije (2005/2061(INI))  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.