Iratxe GARCÍA PÉREZ : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španija)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Indijo
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Namestnica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 24-06-2010 / 30-06-2011 : Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije  
- FEMM_AD(2011)452868 -  
-
FEMM 
MNENJE o proračunu za leto 2011: osnutek pooblastila za usklajevalni postopek o predlogu proračuna pred prvo obravnavo  
- FEMM_AD(2010)441134 -  
-
FEMM 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o upravljanju vračanja: sodelovanje s tretjimi državami, učinkovito izvajanje sporazumov ter prenos direktive o vračanju v prakso  
- FEMM_AD(2013)522800 -  
-
FEMM 
MNENJE o vmesnem pregledu stockholmskega programa  
- FEMM_AD(2013)514633 -  
-
FEMM 
MNENJE o razmerah na področju človekovih pravic na območju Sahela  
- FEMM_AD(2013)513183 -  
-
FEMM 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o uvrstitvi kulture vina na seznam nesnovne svetovne dediščine človeštva  
- P7_DCL(2013)0009 - Zastarano  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Datum predložitve : 20-05-2013
Pretek roka : 20-08-2013
Število podpisnikov : 132 - 20-08-2013

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt