Filip ADWENT : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Skupina Neodvisnosti/Demokracije - Član

Nacionalne stranke  

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Liga Polskich Rodzin (Poljska)

Podpredsednik 

  • 21-09-2004 / 26-06-2005 : Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Ukrajina

Poslanci 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Ukrajina

Namestnik 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Odbor za promet in turizem

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.