Gabriele ALBERTINI : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član predsedstva
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Italija)

Predsednik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferenca predsednikov odborov
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegacija za odnose z Indijo
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za promet in turizem
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Odbor za promet in turizem

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o prihodnosti proračunske podpore EU za države v razvoju  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
MNENJE o krepitvi jedrske, radiološke, kemične in biološke (JRKB) varnosti v Evropski uniji – akcijski načrt EU na področju JRKB varnosti  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o podpori uvedbi evropskega dneva spomina na pravične  
- P7_DCL(2012)0003 - Sprejeto  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Datum predložitve : 16-01-2012
Pretek roka : 10-05-2012
Sprejeto (datum) : 10-05-2012
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2012)0205
Število podpisnikov : 388 - 10-05-2012
Pisna izjava o terorizmu in ekstremizmu v Pakistanu  
- P7_DCL(2011)0016 - Zastarano  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Datum predložitve : 04-04-2011
Pretek roka : 07-07-2011
Število podpisnikov : 68 - 07-07-2011
Pisna izjava o tihem pokolu nosorogov v Južni Afriki  
- P7_DCL(2010)0074 - Zastarano  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Datum predložitve : 06-10-2010
Pretek roka : 20-01-2011
Število podpisnikov : 92 - 20-01-2011

Izjave 

Izjava o finančnih interesih