Alfredo ANTONIOZZI : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italija)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italija)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravne zadeve
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegacija za odnose z Arabskim polotokom
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ustavne zadeve
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Namestnik 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Odbor za promet in turizem
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o svobodi zatiranih manjšin in ljudi  
- P7_DCL(2014)0004 - Zastarano  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum predložitve : 13-01-2014
Pretek roka : 13-04-2014
Število podpisnikov : 38 - 14-04-2014

Izjave 

Izjava o finančnih interesih