Adamos ADAMOU : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Ciper)

Predsednik 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija pri Evro-sredozemski parlamentarni skupščini

Namestnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za kulturo in izobraževanje
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za kulturo in izobraževanje
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o trajnostnem kmetijstvu in bioplinu: potreba po spremembi zakonodaje EU  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o tuberkulozi  
- P6_DCL(2009)0038 - Zastarano  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Datum predložitve : 23-03-2009
Pretek roka : 07-05-2009
Število podpisnikov : 195 - 08-05-2009
Pisna izjava o predlogu za pregledno označevanje živilskih proizvodov zaradi pravilnega obveščanja o njihovem poreklu, kakovosti in sledljivosti  
- P6_DCL(2009)0008 - Zastarano  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Datum predložitve : 02-02-2009
Pretek roka : 07-05-2009
Število podpisnikov : 301 - 08-05-2009
Pisna izjava o fibromialgiji  
- P6_DCL(2008)0069 - Sprejeto  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Datum predložitve : 01-09-2008
Pretek roka : 18-12-2008
Sprejeto (datum) : 13-01-2009
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2009)0014
Število podpisnikov : 418 - 18-12-2008

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.