Jim ALLISTER : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Samostojni poslanci

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Združeno kraljestvo)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Združeno kraljestvo)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ustavne zadeve
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ustavne zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ribištvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ustavne zadeve

Namestnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o pasjih bojih v EU  
- P6_DCL(2007)0086 - Zastarano  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Datum predložitve : 10-10-2007
Pretek roka : 24-01-2008
Število podpisnikov : 117 - 17-01-2008
Pisna izjava o pravicah žensk v Saudovi Arabiji  
- P6_DCL(2006)0018 - Zastarano  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Datum predložitve : 30-03-2006
Pretek roka : 30-06-2006
Število podpisnikov : 39 - 30-06-2006
Pisna izjava o mednarodnih teroristih ("Kolumbijska trojka")  
- P6_DCL(2005)0047 - Zastarano  
Jim ALLISTER  
Datum predložitve : 19-09-2005
Pretek roka : 19-12-2005
Število podpisnikov : 9 - 19-12-2005

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.