Dimitrios PAPADIMOULIS : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član predsedstva
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Coalition of the Radical Left (Grčija)

Podpredsednik 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Evropski parlament
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Evropski parlament

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Predsedstvo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Predsedstvo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 10-09-2018 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2014  
- ECON_AD(2015)567658 -  
-
ECON 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016  
- ECON_AD(2018)613563 -  
-
ECON 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016  
- ECON_AD(2018)613564 -  
-
ECON 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016  
- ECON_AD(2018)613565 -  
-
ECON 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss) EL  
 

Η οδηγία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά έχει προκαλέσει, δικαίως, έναν διάλογο που εκτυλίσσεται τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε που ανακοίνωσε η Επιτροπή το σχέδιό της για τη νομοθεσία. Θεωρώ ότι ο διάλογος δεν έχει ωριμάσει για να παράγει τα απαραίτητα αποτελέσματα που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Δεν αρνείται κανείς ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προασπίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα και να ενισχύσουμε τη δημιουργία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς σε ένα άναρχο ψηφιακό περιβάλλον.
Ένα αίτημα καθόλα δίκαιο. Όμως, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς περίσκεψη και με τον κίνδυνο να παραβλάπτεται το δικαίωμα της γνώμης και η ελευθερία της έκφρασης. Είναι, επομένως, επιβεβλημένο να δώσουμε χρόνο και χώρο στις διάφορες απόψεις. Μέσω, λοιπόν, μιας ανοιχτής και διαφανούς συζήτησης στην ολομέλεια θα υπερκεραστούν οι διχασμοί στην ευρωπαϊκή κοινωνία και θα γίνει πλέον σαφής η σωστή κατεύθυνση.

Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) EL  
 

Η πολυαναμενόμενη τροποποίηση του εκλογικού νόμου της Ένωσης, ενός νομοθετήματος που βρίσκεται σε ισχύ πάνω από 40 χρονιά, δυστυχώς δεν απέδωσε τα επιθυμητά. Αντιθέτως, αντί για μια πραγματικά ευρωπαϊκή ρύθμιση, αφήνει την πλήρη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το θέμα υποδαυλίζοντας τις αντιθέσεις στα εκλογικά συστήματα.
Η πρόταση του Κοινοβουλίου το 2015 υπήρξε πραγματικά φιλόδοξη και προωθούσε την ολοκλήρωση, όπως η ενιαία ευρωπαϊκή περιφέρεια, οι διεθνικές λίστες, η θεσμοθέτηση του κορυφαίου υποψηφίου (Spitzenkandidat). Επέλεξα τη στάση της αποχής, γιατί η προτεινόμενη τροποποίηση δεν εμπεριέχει τις αναγκαίες αλλαγές που πρότεινε το ΕΚ το 2015.
Ευελπιστώ παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να ενταθεί μια ουσιαστική συζήτηση για την αναβάθμιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Spoštovanje zasebnega življenja in varstvo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitev Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin) EN  
 

I voted today in favour of the ePrivacy Regulation mandate voted through in the Committee on Civil Liberties, because I support the regulation’s main goal: to put citizens back in control of their own personal data online. In this online environment where so much of our very sensitive personal data is floating around and being monetised by so many different business players, it is imperative that citizens are empowered again by putting the notion of consent central in the processing of personal data.
Data protection and privacy are fundamental rights. This current ePrivacy mandate bans unlawful interference in our online communications without consent (no monitoring of our calls, chats, text and browsing), calls for developers of software and hardware to incorporate privacy—by—default and privacy—by—design principles as to ensure that no privacy—infringement backdoors are built into the goods we buy, and ensures that consumers who refuse to be tracked cannot be banned from visiting particular websites.
My vote today reinforces what citizens and new innovative businesses already know: that European citizens want digital services that are built on respect for privacy and data protection, and do not want to be offered services which run contrary to their civil liberties and fundamental rights.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o podpiranju pobude Odisej za ponoven zagon Evropske prostovoljske službe  
- P8_DCL(2016)0105 - Zastarano  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 91 - 04-01-2017
Pisna izjava o strategiji EU za brezdomstvo  
- P8_DCL(2016)0052 - Zastarano  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 310 - 28-07-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt