Dimitrios PAPADIMOULIS : Mnenja v vlogi poročevalca v senci 

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- BUDG_AD(2020)644963 -  
-
BUDG 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 

Kontakt