Georgs ANDREJEVS : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član predsedstva

Nacionalne stranke  

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Latvija)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (Latvija)

Podpredsednik 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poslanci 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Namestnik 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU- Hrvaška
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o strategiji Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o požarno varnejših cigaretah  
- P6_DCL(2007)0066 - Zastarano  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Datum predložitve : 09-07-2007
Pretek roka : 15-11-2007
Število podpisnikov : 68 - 15-11-2007
Pisna izjava o visokem krvnem tlaku  
- P6_DCL(2007)0047 - Zastarano  
Georgs ANDREJEVS  
Datum predložitve : 09-05-2007
Pretek roka : 14-09-2007
Število podpisnikov : 83 - 14-09-2007
Pisna izjava o sladkorni bolezni  
- P6_DCL(2006)0001 - Sprejeto  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Datum predložitve : 16-01-2006
Pretek roka : 16-04-2006
Sprejeto (datum) : 27-04-2006
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2006)0185
Število podpisnikov : 422 - 16-04-2006

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.