Jean-Pierre AUDY : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)

Podpredsednik 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Mercosurja
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Delegacija za odnose z državami Mercosurja
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
MNENJE o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave 

Izjava o finančnih interesih