Alexandru ATHANASIU : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Opazovalec
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Romunija)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Romunija)

Poslanci 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

Namestnik 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Odbor za kulturo in izobraževanje
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacija za odnose s Švico, Islandijo in Norveško ter pri Skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Opazovalec 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o zaščiti javnih površin zgodovinskega parka Bordei v Bukarešti, ki jih ogroža načrt za gradnjo nepremičnin  
- P6_DCL(2007)0074 - Zastarano  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Datum predložitve : 03-09-2007
Pretek roka : 03-12-2007
Število podpisnikov : 39 - 04-12-2007
Pisna izjava o ukrepih za boj proti nasilju nad otroki in mladimi v izobraževalnih ustanovah  
- P6_DCL(2007)0046 - Zastarano  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Datum predložitve : 09-05-2007
Pretek roka : 14-09-2007
Število podpisnikov : 60 - 14-09-2007

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.