Corina CREȚU : Domov 

Članica 

Odbor za proračunski nadzor 
Odbor za regionalni razvoj 
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija 

Namestnica 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo 

Nedavne dejavnosti 

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020  
- CONT_AD(2019)639783 -  
-
CONT 
Mnenja v vlogi poročevalca  
Razpored dela EN  
- P9_CRE-PROV(2019)09-16(1-030-0000)  
Prispevki k plenarnim razpravam 

Kontakt