Udo BULLMANN : Peti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Stranke evropskih socialistov - Član

Nacionalne stranke  

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za gospodarske in monetarne zadeve
  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropskega parlamenta v paritetnem parlamentarnem zboru Sporazuma med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko unijo (AKP-EU)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za ekonomske in monetare zadeve
  • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropskega parlamenta v paritetnem parlamentarnem zboru Sporazuma med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko unijo (AKP-EU)

Namestnik 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Report on the Spring 2001 European Council: The Lisbon process and the path to be followed (2000/2280(INI)) (enhanced "Hughes" procedure - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0034/2001 -  
-
ECON 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Kontakt