Danielle AUROI : Peti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Podpredsednica
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Članica

Nacionalne stranke  

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francija)

Podpredsednica 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacija skupnega parlamentarnega odbora EU in Češke republike
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegacija za odnose z državami Bližnjega vzhoda in Zalivskimi državami

Namestnica 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za zunanje zadeve, človekove pravice, politiko skupne varnosti in obrambe
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za pravice žensk in enake možnosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128