Claude MORAES : Domov 

Član 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija za odnose z Indijo 

Namestnik 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt