Elspeth ATTWOOLL : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Združeno kraljestvo)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Združeno kraljestvo)

Podpredsednica 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ribištvo

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Odbor za regionalni razvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za regionalni razvoj
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose s Kanado

Namestnica 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o boljši pravni ureditvi v Evropski uniji  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
MNENJE o predlogu Odločbe Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (Programsko obdobje 2007–2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o enakopravnem priznavanju civilnih partnerstev  
- P6_DCL(2008)0076 - Zastarano  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Datum predložitve : 22-09-2008
Pretek roka : 15-01-2009
Število podpisnikov : 160 - 16-01-2009
Pisna izjava o lovljenju lososov z visečimi ribiškimi mrežami  
- P6_DCL(2005)0063 - Zastarano  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Datum predložitve : 24-10-2005
Pretek roka : 24-01-2006
Število podpisnikov : 61 - 24-01-2006
Pisna izjava o pravicah lektorjev za tuji jezik ('lettori') na italijanskih univerzah  
- P6_DCL(2005)0046 - Zastarano  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Datum predložitve : 12-09-2005
Pretek roka : 12-12-2005
Število podpisnikov : 26 - 12-12-2005

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.