Rapisardo ANTINUCCI : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 17-06-2008 / 18-06-2008 : Uniti nell'Ulivo (Italija)
  • 19-06-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Italija)

Poslanci 

  • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik 

  • 04-07-2008 / 13-07-2009 : Odbor za regionalni razvoj

all-activities 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.