Jan Philipp ALBRECHT : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Podpredsednik 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Posebni odbor o terorizmu

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o priporočilih Evropski komisiji glede pogajanj za sporazum o trgovini s storitvami (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
MNENJE o priporočilu za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
MNENJE o Evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe