Marisa MATIAS : Domov 

Članica 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
Pododbor za človekove pravice 
Delegacija za odnose z državami Mašreka 
Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje 

Namestnica 

Odbor za zunanje zadeve 
Delegacija za odnose s Palestino 

Nedavne dejavnosti 

Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) PT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) PT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Marisa MATIAS  
Marisa MATIAS 

Na spletišču EP NEWSHUB

  • RT @AnaMartinsGomes: Sentença no processo q Isabel dos Santos me moveu: “Assim sendo, face caso concreto, direito à liberdade expressão e informação da requerida deverá prevalecer s/ os direitos de personalidade (reputação e bom nome) da requerente, indeferindo-se por isso a providência requerida.”

    Objavljeno dne:  
    na twitter 

Kontakt