Tamás DEUTSCH : Domov 

Podpredsednik 

Odbor za proračunski nadzor 

Član 

Odbor za regionalni razvoj 
Delegacija za odnose z Izraelom 

Namestnik 

Odbor za proračun 

Nedavne dejavnosti 

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Mnenja v vlogi poročevalca v senci 

Kontakt