Ismail ERTUG : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za promet in turizem
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za promet in turizem

Namestnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Izraelom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Predlogi za akt Unije  
Poslanci lahko pri Evropski komisiji vložijo zahtevo za predlog akta Unije (za nov akt ali spremembo obstoječega akta). Člen 47

Predlog akta Unije o prostovoljnih pravilih označevanja v zvezi z informacijami o primernosti živil za vegetarijance in vegane  
- B7-0401/2013  

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o spodbujanju socialne vključenosti in boju proti vsem oblikam diskriminacije na trgu dela  
- P7_DCL(2014)0009 - Zastarano  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum predložitve : 16-01-2014
Pretek roka : 16-04-2014
Število podpisnikov : 75 - 17-04-2014
Pisna izjava o kolesarskih poteh  
- P7_DCL(2013)0005 - Zastarano  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Datum predložitve : 15-04-2013
Pretek roka : 15-07-2013
Število podpisnikov : 104 - 15-07-2013

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt