Norbert NEUSER : Curriculum vitae 

Izvirnik : DE 

Curriculum vitae (Za objavljene informacije nosi vso odgovornost poslanec)  
Nazadnje spremenjeno: 04/03/2015 

Izobrazba (nazivi in diplome) 

  • 1969-1973 : univerza, drugo (univerzitetna raven): Pedagoška visoka šola v Koblenzu
  • 1978-1980 : univerza, drugo (univerzitetna raven): Pedagoška visoka šola v Koblenzu

Poklicna pot 

  • 1974-1986 : učitelj (javni uslužbenec / državni uradnik (druga področja))
  • 1986-2009 : ravnatelj (javni uslužbenec / državni uradnik (druga področja))

Politična kariera 

Funkcije v politični stranki ali nacionalnem sindikatu  
  • 1982-1985 : član sveta pomladka SPD
  • 1986-2006 : član sveta stranke SPD Porenje-Pfalška
  • 1986-2006 : predsednik okrajnega odbora Ren-Hunsrück
Funkcije v lokalnih organih oblasti  
  • 1991-2009 : pooblaščenec okraja Ren-Hunsrück
Funkcije v regionalnem parlamentu  
  • 1984-2014 : član okrajnega sveta Ren-Hunsrück

Druge dejavnosti 

  • 2014-... : podpredsednik nogometne zveze Porenja

Kontakt