Norbert NEUSER : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za razvoj
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za razvoj

Namestnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zunanje zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o okviru podnebne in energetske politike do 2030  
- DEVE_AD(2013)521456 -  
-
DEVE 
MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani  
- DEVE_AD(2013)510580 -  
-
DEVE 
MNENJE o sodelovanju na področju energetske politike s partnerji zunaj naših meja: strateški pristop k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo  
- DEVE_AD(2012)480892 -  
-
DEVE 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama  
- DEVE_AD(2013)521518 -  
-
DEVE 
MNENJE o usklajenosti med donatorji EU glede razvojne pomoči  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
MNENJE o razmerah na področju človekovih pravic na območju Sahela  
- DEVE_AD(2013)510830 -  
-
DEVE 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt