John Stuart AGNEW : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Član
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Samostojni poslanci
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Član
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Skupina Evrope narodov in svobode - Član

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Namestnik 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih