Josefa ANDRÉS BAREA : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španija)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Odbor za ribištvo
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnica 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za peticije
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za mednarodno trgovino

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o tem, kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
MNENJE o zunanji razsežnosti skupne ribiške politike  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
MNENJE o razvojnih vidikih pravic intelektualne lastnine za genske vire: vpliv na zmanjšanje revščine v državah v razvoju  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave 

Izjava o finančnih interesih