Magdi Cristiano ALLAM : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Skupina Evropa svobode in demokracije - Podpredsednik/Član predsedstva
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Evropa svobode in demokracije - Podpredsednik/Član predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italija)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Italija)

Podpredsednik 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegacija za odnose z Izraelom

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kulturo in izobraževanje
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za promet in turizem
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Izraelom

Namestnik 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

all-activities 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o varstvu pravice mladoletnikov do vzdrževanja pristnega odnosa z obema staršema, tudi če sta razvezana ali ločena  
- P7_DCL(2013)0019 - Zastarano  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Datum predložitve : 21-10-2013
Pretek roka : 21-01-2014
Število podpisnikov : 54 - 23-01-2014
Pisna izjava o boju proti prehodni hiperglikemiji med nosečnostjo  
- P7_DCL(2013)0010 - Zastarano  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Datum predložitve : 09-09-2013
Pretek roka : 09-12-2013
Število podpisnikov : 65 - 10-12-2013
Pisna izjava o potrebi po opustitvi eura in ponovni uvedbi nacionalnih valut  
- P7_DCL(2012)0015 - Zastarano  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Datum predložitve : 12-03-2012
Pretek roka : 14-06-2012
Število podpisnikov : 28 - 14-06-2012

Izjave 

Izjava o finančnih interesih