Lena DÜPONT : Domov 

Članica 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora 

Namestnica 

Odbor za regionalni razvoj 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
Delegacija za odnose z Japonsko 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt