Gerardo GAIBISSO : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet
 • 21-01-1992 / 03-02-1993 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot
 • 04-02-1993 / 18-07-1994 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Italien)

Kvestor 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Europaparlamentet
 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Europaparlamentets presidium

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Kvestorer
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för utrikes- och säkerhetsfrågor
 • 17-01-1992 / 18-12-1992 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko

Suppleant 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för institutionella frågor
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 06-01-1994 / 18-07-1994 : Budgetkontrollutskottet
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna