Valéry GISCARD d'ESTAING : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 25-07-1989 / 11-12-1991 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Ordförande
  • 12-12-1991 / 09-06-1993 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

  • 25-07-1989 / 09-06-1993 : Union pour la démocratie française (Frankrike)

Ledamot 

  • 15-12-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för institutionella frågor
  • 15-01-1992 / 09-06-1993 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 27-04-1992 / 09-06-1993 : Underutskottet för monetär politik

Suppleant 

  • 26-07-1989 / 13-12-1989 : Utskottet för institutionella frågor
  • 15-01-1992 / 23-04-1993 : Utskottet för institutionella frågor