Didier H.M.F. ANGER : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 25-07-1989 / 10-12-1991 : Gruppen De gröna i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 25-07-1989 / 10-12-1991 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrike)

Vice ordförande 

  • 16-04-1991 / 10-12-1991 : Utskottet för energi, forskning och teknik

Ledamot 

  • 26-07-1989 / 16-04-1991 : Utskottet för energi, forskning och teknik
  • 26-07-1989 / 10-12-1991 : Delegationen för förbindelserna med Sverige, Finland, Island och Nordiska rådet

Suppleant 

  • 26-07-1989 / 10-12-1991 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering