Jas GAWRONSKI : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italien)

Vice ordförande 

 • 08-05-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN
 • 15-03-2007 / 07-05-2007 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet

Suppleant 

 • 22-07-2004 / 03-04-2005 : Utskottet för internationell handel
 • 15-09-2004 / 27-02-2005 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete (SAARC)
 • 29-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet
 • 28-02-2005 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
 • 04-04-2005 / 14-01-2007 : Utskottet för transport och turism
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för transport och turism
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för transport och turism
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa
 • 15-11-2007 / 13-07-2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE om förbindelserna mellan EU och Ryssland  
- INTA_AD(2005)350222 -  
-
INTA 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.