Maria Adelaide AGLIETTA : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Gruppen De gröna i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Federazione dei Verdi (Italien)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för institutionella frågor
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för institutionella frågor
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Kina